El llegat de David Sassoli

David Sassoli, President del Parlament Europeu des del 2019 fins a la seva mort prematura el gener del 2022..
És qui encarrega l’informe “Proposal for a Sovereign and Democratic Digitalisation of Europe”.

 

Necessitem una reflexió profunda i una acció política en sintonia amb transformació digital que tingui com a centre les persones i els seus drets, implementant protocols i infraestructures obertes per fer de la tecnologia una oportunitat per a molts i no el privilegi d’uns quants.

La UE necessita invertir en crear alternatives pròpies en la gestió d’infraestructures estratègiques per a l’economia del futur per poder construir una societat digital respectuosa dels drets, innovadora i que doni veu als ciutadans a la presa de decisions.
David Sassoli – EUCO, Octubre 2020

 

Estem massa acostumats a pensar en la Web en termes de plataformes i algorismes, i menys en termes de drets. El que necessitem és oferir respostes democràtiques a preguntes que poden semblar tècniques quan en realitat no ho són.

Aquestes circumstàncies ara atorguen a la Unió Europea la responsabilitat de ser el punt de referència per definir els drets d’accés. La COVID-19 ha posat al descobert el que ja era evident: la digitalització no es farà esperar. No es tracta de si passarà, sinó de si serà per a tothom.

És indispensable un nou lideratge del diàleg entre les institucions públiques, les empreses i els ciutadans si volem promoure lògiques distributives i no monopòliques.

Per això cal trobar un camí cap a la digitalització a la mida de la humanitat.

Per una digitalizzazione a misura di umanità – David Sassoli, Juliol 2020

 

David Sassoli va ser un home de profundes conviccions democràtiques, conviccions que va posar en pràctica en tots els àmbits de l’acció política, des d’enfortir el paper i la dignitat de la institució que representava fins a conrear una rara intuïció a camps que fins fa relativament poc escapaven al radar de la política institucional.

Abans que molts altres, David Sassoli va veure la transició digital com una oportunitat crucial per promoure la democràcia i els drets dels ciutadans europeus. Com va dir en una de les tantes declaracions i discursos que va pronunciar sobre aquests temes durant el seu mandat: “La democràcia només avançarà si també es democratitza Internet i l’entorn digital”.

El destacat paper jugat per Sassoli en aquest camp no ha passat desapercebut i es pot considerar part del seu llegat polític. La mateixa Comissió Europea ha recordat aquest fet al projecte de “Declaració de principis i drets digitals per guiar la transformació digital a la Unió”, en què subratlla el paper pioner de Sassoli en la promoció de l’accés a Internet com un dret humà.

La implicació de David Sassoli en el tema de l’accés queda testificada per la seva correspondència amb el professor i polític Romano Prodi —publicada a La Reppublica — que va culminar en una trobada organitzada pel primer en el marc del cicle de debats Idees per al Canvi. Aquesta trobada, que va prendre el títol de “Accés a Internet: un nou dret humà”, va reunir a David Sassoli, Romano Prodi, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisió Europea, Sir Tim Berners Lee, fundador de la World Wide Web, i Simona Levi fundadora d’Xnet / Institut per a la Digitalització Democràtica a l’Era Digital i autora d’aquest informe.

L’informe “Proposal for Sovereign and Democratic Digitalisation of Europe” ha estat elaborat a partir d’aquesta reunió i va ser encarregat pel president del Parlament Europeu.